Legateren: specifieke goederen nalaten aan een specifiek persoon
vermogen

Legateren: specifieke goederen nalaten aan een specifiek persoon

559views

Een legaat is een bepaling in een testament waarbij een specifiek geldbedrag, onroerend goed of roerend goed wordt nagelaten aan een specifiek persoon. Het legaat is een vorderingsrecht dat in een testament wordt opgenomen. Iemand die een legaat ontvangt wordt legataris genoemd en is geen erfgenaam. Door een legaat kan de erflater (de persoon die is overleden) nog los van de verdeling van de erfenis één of meerdere specifieke goederen aan een specifiek persoon nalaten, zoals een sieraad, kunstwerk of klassieke auto. Een legaat kan ook een bepaald geldbedrag zijn. Een legaat dient te worden opgenomen in een testament. In zeer beperkte gevallen kan het in een codicil.

De erflater kan bijvoorbeeld zijn horloge legateren aan zijn enige zoon. Een ander voorbeeld is dat de erflater in zijn testament een legaat van € 7.000 opneemt voor zijn buurman met wie hij een goede band had. Dat betekent dat die buurman na het overlijden van de erflater een bedrag van € 7.000 uit de erfenis ontvangt.

Een legaat kan gaan over diverse soorten bezittingen:

  • Een som geld, bijvoorbeeld een bedrag van € 7.000;
  • Een specifiek goed uit de nalatenschap, zoals een woning, sieraad klassieke sportwagen of schilderij;
  • Rechten, zoals het recht van gebruik en bewoning of het recht van vruchtgebruik: het recht om bezittingen die van iemand anders zijn te gebruiken of de ‘vruchten’ daarvan te genieten;
  • Bezittingen van een bepaalde soort, zoals ‘al mijn kunst’ of ‘al mijn onroerende goederen’.

De overdracht van een legaat

Het eigendom van het roerende of onroerende goed gaat niet vanzelf over op de legataris als in een testament een legaat is opgenomen. Dit moeten de erfgenamen aan de legataris overdragen. Dat kan in sommige gevallen door een eenvoudige overhandiging aan de legataris. Gaat het legaat om een onroerende zaak? Dan betekent dit dat de overdracht moet plaatsvinden via de notaris. Het kan zijn dat het legaat ten laste komt van één specifieke erfgenaam. Als dat zo is, dient die te zorgen voor de overdracht. Het legaat is direct na het overlijden opeisbaar als er niets anders is bepaald in het testament, uitgezonderd een legaat van een geldsom. Dit legaat is pas zes maanden na het overlijden op te eisen.

Legaten ez erfbelasting

Niet in elk geval hoeft erfbelasting te worden betaald bij het ontvangen van een legaat. De legataris betaalt geen erfbelasting als de waarde van het legaat lager is dan het bedrag dat is vrijgesteld van erfbelasting. Er moet wel erfbelasting over worden betaald als de waarde van het legaat hoger is. Het hangt af van de exacte waarde van het legaat en de relatie met de overledene, hoe hoog dit bedrag is. Op de website van de Belastingdienst is er meer informatie over erfbelasting te vinden.

Heb je vragen over een legaat?

Is er bijvoorbeeld een legaat aan je toegewezen en heb je hulp nodig bij het opeisen van het legaat? Of heb je vragen over een of meerdere legaten die je in jouw eigen testament aan specifieke personen wilt toewijzen? Een erfrecht advocaat kan je bijstaan met raad en daad en geeft je antwoord op al je vragen. Ook kun je een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat raadplegen bij vragen van een andere aard, zoals vragen over de wettelijke verdeling en wilsrechten of het raadplegen van het centraal testamentenregister.