Een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid? Schakel een gedegen arbodienst in
zakelijk

Een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid? Schakel een gedegen arbodienst in

427views

Ben je werkgever? Dan ben je volgens de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) verplicht om een basiscontract met een arbodienst te hebben. In Nederland is de arbowetgeving de basis voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid. Als werkgever voorkom je dat je boetes krijgt van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, door aan alle verplichtingen van de Arbowet te voldoen. Nog belangrijker is dat je jouw bedrijf hiermee gezond houdt. Het ondersteunen van werknemers en werkgevers bij het opstellen van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid, behoort tot de kerntaken van een gecertificeerde arbodienst. Er zijn daarbij diverse professionals betrokken, zoals een bedrijfsarts, arbeids- en organisatiedeskundige, veiligheidskundige en arbeidshygiënist.

Wat behoort er tot de taken van een arbodienst en een bedrijfsarts?

  • Verzuimbegeleiding met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid;
  • Advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;
  • Het voeren van overleg met de preventiemedewerker van de organisatie;
  • Preventiecheck: onderzoek gericht op het verkorten van het verzuim;
  • Het houden van een open spreekuur voor werknemers;
  • Zieke werknemers verantwoord en zo spoedig mogelijk weer aan het werk helpen;
  • Periodiek medisch onderzoek (PMO) naar de gezondheidsrisico’s van individuele werknemers.

Wet verbetering poortwachter

De meeste mensen denken bij het fenomeen arbodienst in eerste instantie aan verzuimbegeleiding. Dat komt doordat de Wet verbetering poortwachter werkgevers verplicht om samen met de werknemer en de arbodienst te zorgen dat de zieke medewerker zo snel mogelijk zijn werkzaamheden weer kan hervatten. Je bent als werkgever verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen voor een werknemer die ziek is. Volgens de wet moet de bedrijfsarts binnen zes weken een advies uitbrengen en een probleemanalyse opstellen. Het is mogelijk om op basis daarvan samen met de zieke werknemer een plan van aanpak op te stellen voor de re-integratie.

Open spreekuur

Veel werkgevers stellen zichzelf de vraag: wanneer moet een werknemer naar de bedrijfsarts? Het antwoord is eenvoudig. Iedere medewerker heeft het recht om een naar een bedrijfsarts te gaan voor persoonsgerichte gezondheidsvragen die verband houden met het werk. Daarvoor is speciaal een ‘open spreekuur’ in het leven geroepen. Je hoort jouw werknemers hier actief op te wijzen. Een bedrijfsarts is dus specialist op het gebied van werk en gezondheid, brengt onafhankelijk advies uit aan werkgevers en werknemers, en heeft een medisch beroepsgeheim.