aantal omgevallen stijgt
Gezondheidmannenzakelijk

Hogere arbeidsongeschiktheid in de bouwsector

2.39Kviews

Ben jij werkzaam in de bouw? Dan zal het je vast wel eens opgevallen zijn dat het aantal werknemers die arbeidsongeschikt verklaard worden schrikbarend is. Al jarenlang staan beroepen in de bouwsector hoog in het lijstje van arbeidsongeschiktheid. Natuurlijk is dit ook niet zo vreemd. De fysieke belasting voor mensen in de bouwsector is ontzettend hoog. Is het voor werkgevers in de bouwsector mogelijk om de voorzieningen aan te passen en hierdoor het aantal arbeidsongeschikten in hun sector terug te dringen?

Veilige plek om te lunchen

Veel bouwterreinen beschikken over een schaftunit. Dit is een overdekte verplaatsbare unit die ruimte biedt om lekker te lunchen. Daarnaast wordt deze ook voor andere doeleinden ingezet. Zo kan deze uitgerust worden met een keuken, sanitaire voorzieningen of zelfs een extra (vergader)ruimte. Daarnaast worden schaftwagens ook dikwijls gebruikt als tijdelijke opslag voor belangrijke materialen. Kortom: een schaftunit is multifunctioneel.

Maar heeft de werknemer ook baat bij een bouwkeet? En hoe kan dit de hogere arbeidsongeschiktheid in de bouw verminderen? Allereerst biedt een schaftunit een ruimte om te ontspannen, om tot rust te komen en op een veilige en droge plek te lunchen. Soms nuttigen bouwlieden hun lunch op het bouwterrein. Hierdoor blijven ze staan of gaan ze in een verkrampte houding zitten en gunnen ze hun lichaam alsnog geen rust. Bovendien moet je op een bouwterrein altijd voor de volle 100% aanwezig zijn. Zo kunnen potentiële gevaren uit de weg gegaan worden. Als je een lunch nuttigt op het bouwterrein, ben je misschien minder bezig met de omgeving. Hierdoor kan de veiligheid in het geding komen. Niet alleen voor jou als werknemer, maar ook voor je collega’s en omstanders.

Door bouwlieden een rustige plek te geven om hun welverdiende pauzes te nemen, zal de fysieke belasting iets minder worden. Een bouwkeet biedt verlichting als dat nodig is.

Veilige verkeerssituatie

Bij het werken op drukke verkeerslocaties is het altijd oppassen geblazen. Druk verkeer en bouwwerkzaamheden gaan vaak minder goed samen. Bouwlieden moeten hierbij continu in een staat van oplettendheid verkeren. Zeer vermoeiend en iets wat bovendien helaas nog wel eens misgaat. Om dit risico aanzienlijk te verkleinen is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden. Als de werkzaamheden vooral ’ s avonds uitgevoerd worden, kan betere en duidelijke verlichting vaak al enorm helpen. Bovendien is het ook belangrijk dat omstanders van de bouwwerkzaamheden op de hoogte gesteld worden. Zo kunnen zij hun snelheid bijvoorbeeld matigen als ze langs het bouwterrein lopen. In sommige gevallen wordt er zelfs een tijdelijk stoplicht geplaatst, zodat mensen op het bouwterrein zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.

Veilige verkeerssituatie

Het onderwerp bespreekbaar maken

De bouw is de sector waarin veruit de meeste dodelijke ongelukken gebeuren. In 2018 lag het aantal fatale ongelukken op 20, hetzelfde aantal als in 2017. Dit is natuurlijk schokkend nieuws voor de mensen die werkzaam zijn in deze sector, maar wel de keiharde realiteit. Daarom moet dit bespreekbaar blijven. De aannemer op de bouw heeft als taak om zijn personeel goed voor te lichten. Hierbij moeten alle neuzen één kant op staan. Iedereen weet hoe ze veilig met gereedschap en materialen om moeten gaan en ook wat ze moeten doen in gevaarlijke situaties. Meer kennis over het onderwerp kan het risico op fatale ongelukken al verkleinen.