erfrechtadvocaat
mannenzakelijk

Raadpleeg een erfrechtadvocaat bij problemen omtrent een erfenis

797views

Wanneer je een dierbare verliest, volgt een zware en emotionele periode. Het verdriet wordt alleen maar groter, als zich bij de afwikkeling van een nalatenschap problemen voordoen of als er onenigheid ontstaat met de andere erfgenamen. Daarnaast komt het veelvuldig voor dat een nalatenschap zo complex in elkaar steekt, dat het moeilijk is om die af te wikkelen. Ook ruzies om erfenissen zijn aan de orde van de dag. Om conflicten op te lossen en escalatie te voorkomen, is het aan te raden om je te laten bijstaan door een gespecialiseerde erfrecht advocaat. In veel gevallen komt het afwikkelen van de nalatenschap dan zonder gerechtelijke procedure tot een oplossing.

Nederlands erfrecht

Als de bezittingen van een dierbare overledene moeten worden verdeeld en jij in diens testament of door de wet als erfgenaam bent aangewezen, kom je in aanraking met het Nederlands erfrecht. Van oudsher is dit het werkterrein van notarissen. Tegenwoordig is een erfrechtadvocaat echter onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap. Een nalatenschap is het vermogen dat is achtergelaten door de overledene en dat volgens de wet of het testament moet worden verdeeld onder de erfgenamen. Een erfrechtadvocaat adviseert en procedeert over verschillende erfrechtelijke vraagstukken, waaronder: de uitleg en geldigheid van een testament, de wettelijke verdeling, de vereffening van de nalatenschap, de executele, de legitieme portie en de verdeling van de nalatenschap.

Erfenis aanvaarden of verwerpen

Als je erfgenaam in een nalatenschap bent, dan zijn er diverse opties. Je kunt de nalatenschap verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. De laatste optie wordt ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. In het geval dat je een nalatenschap zuiver aanvaardt en zich in de nalatenschap meer schulden dan bezittingen bevinden, kunnen schuldeisers je in privé aanspreken voor de vorderingen die zij hebben op de nalatenschap. Natuurlijk wil je dit voorkomen. Daarom kun je er vaak het beste voor kiezen om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Schuldeisers kunnen zich voor eventuele schulden in de nalatenschap dan in beginsel niet verhalen op jouw privévermogen. Als er meer bezittingen dan schulden zijn, ontvang je wel het erfdeel waar je recht op hebt.

Bij alle drie de opties is het zeer belangrijk dat je je eerst en zo spoedig mogelijk laat adviseren, voordat je de keuze uitbrengt. Die is in beginsel niet meer terug te draaien. Een verkeerde keuze kan dus grote gevolgen hebben.